WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Nasza szkoła chętnie bierze udział w różnorodnych projektach organizowanych na terenie miasta i kraju.

Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 74 100 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano całą kwotę. Zakupiono m. in.: drukarki 3D Gogle Wirtualnej Rzeczywistości VR, roboty, mikrokontrolery, klocki konstrukcyjne, sprzęt do realizacji nagrań, stację lutowniczą.

Mamy nadzieję, że nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia i pozwoli uczniom w ten sposób zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje zainteresowania.

 

Laboratoria Przyszłości

Projekt SP! SERCE I POMOC

Realizujemy projekt dla szkół podstawowych SP! SERCE I POMOC . Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Projekt „Moja wiedza – moja przyszłość”

W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 uczniowie klas VII i VIII  realizowali zajęcia projektowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowane zadania to: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii i fizyki, kółko zainteresowań z chemii, biologii i fizyki oraz projekt edukacyjny.

Zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki
Zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki stworzyły szanse nadrobienia braków w wiadomościach poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak też wydłużenia czasu potrzebnego do opanowania zagadnienia sprawiającego trudności. Przy realizacji poszczególnych tematów zwracano uwagę na wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych (modele kulkowe, układ okresowy, tablice rozpuszczalności, plansze z krzywymi rozpuszczalności, zestawy zadań, testy). Wykonywano też proste doświadczenia chemiczne i fizyczne. Na zajęciach zwracano uwagę na poprawne posługiwanie się językiem chemicznym i fizycznym.
Udział w zajęciach dał uczniom możliwość odniesienia sukcesu. Uczniowie byli zadowoleni z prowadzonych zajęć i chętnie na nich pracowali.
Kółko zainteresowań z chemii i fizyki
Uczniowie w ramach tych zajęć samodzielnie wykonywali ćwiczenia laboratoryjne ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo: otrzymywanie soli różnymi metodami, otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych, sporządzanie roztworów o różnym stężeniu, badanie składu pierwiastków związków organicznych, badanie składu produktów żywnościowych, doświadczenia dotyczące białka oraz doświadczenia fizyczne o tematyce: dyfuzja, napięcie powierzchniowe, ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne, oddziaływanie elektrostatyczne, prąd elektryczny i oddziaływanie magnetyczne. Uczniowie zdobywali wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji. Dokonywali analizy danych z tabeli rozpuszczalności, wykresów rozpuszczalności i układu okresowego. Ponadto na zajęciach rozwiązywali zadania o treści wykraczającej poza program szkoły podstawowej, dotyczące promieniotwórczości, stężenia molowego, liczby Avogadra, objętości gazu w warunkach normalnych, stężenia roztworu, rozcieńczania roztworu, izomerii węglowodorów.

Kółko zainteresowań z biologii
Uczniowie na zajęciach zdobywali wiedzę głównie metodą badawczą. W sposób praktyczny zapoznawali się z treściami biologicznymi poprzez eksperymentowanie, modelowanie, obserwacje mikroskopowe i badania makroskopowe wybranych tkanek narządów. Podczas zajęć uczniowie poszukiwali odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: dlaczego nasze kości są twarde?, jak organizm trawi pożywienie?, jak oddychamy?, jak działa serce?, jak wygląda moje DNA?. Największym zainteresowaniem okazały się zajęcia, na których uczniowie mieli możliwość przeprowadzić sekcję serca świni. Sprawdzali m.in. strukturę mięśnia sercowego, przedsionków i komór, budowę naczyń krwionośnych oraz wykonywali preparaty mikroskopowe.
Stosowane metody badawcze na zajęciach pozwalają na lepsze zrozumienie budowy i funkcjonowania układów i struktur biologicznych. Powiązanie wiedzy z praktyką wpływa na rozwijanie zainteresowań uczniów, ich samodzielności i kreatywności.
W ramach projektu uczniowie realizowali Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny „Woda-substancja niezwykła”, przygotowany przez nauczycieli biologii, chemii i fizyki.
Przygotowali prezentacje dotyczące budowy cząsteczki wody i jej stanów skupienia, oraz „Czy woda ma pamięć”. Nagrywali doświadczenia badające właściwości fizyczne wody oraz przygotowali prezentację „Właściwości fizyczne wody”. Korzystając z informacji z różnych źródeł wykonali plakaty „Znaczenie odczynów roztworów”, „Budowa wody”, „Sposoby oszczędzania wody”. Badali wpływ różnych wód na właściwości biodynamiczne roślin, przeprowadzili badanie czystości wody w najbliższym zbiorniku wodnym metodą biologiczną.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Sanepidu, gdzie badali próbki wody oraz wykonywali doświadczenia w nowoczesnej pracowni chemicznej w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Ponadto dwukrotnie odwiedzili Stację Meteorologiczną w Krośnie, gdzie zapoznali się z pracą meteorologów.
Uczniowie pracowali na zajęciach indywidualnie i zespołowo w sposób aktywny, twórczy, starając się wiązać wiedzę z praktyką.

Projekt „Tradycyjny Sad”

Ogólnopolski projekt organizowany przez Fundację Bank Ochrony Środowiska. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji
niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to niezwykła szansa na
pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Projekt „Przyroda wokół nas”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy II i III uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych „Głodne brzuszki” realizowanych przez Gminę Miasto Krosno w ramach projektu „Przyroda wokół nas”.

Projekt „Cybernauci”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.
W ciągu roku podejmowane były różne działania mające na celu podniesienie kompetencji uczniów, rodziców (opiekunów) i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.
7 grudnia 2018 r. klasa VII uczestniczyła w „Zlocie Cybernautów”, który odbył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To wydarzenie podsumowywało projekt „Cybernauci”.

Projekt „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie”.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie”.
Trzecioklasiści realizowali moduł „Ratowanie to dla każdego zadanie”.
Realizacja tego modułu miała na celu kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycia umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycia praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
Szóstoklasiści realizowali moduł „Zatroszcz się o zdrowie”.

Projekt„ Pomagamy pszczołom”

Członkowie kółka przyrodniczego realizowali projekt „Pomagamy pszczołom”. Utworzyli przy szkole ogródek o nazwie „Zielony zakątek”. W ogrodzie posadzili rośliny chętnie odwiedzane przez pszczoły oraz inne owady zapylające. W ramach projektu wykonali domki dla owadów zapylających oraz budkę lęgową dla ptaków.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata”

Nasza szkoła po raz kolejny realizowała projekt „Wszystkie Kolory Świata” organizowany przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki przygotowali specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą udzielić swoim rówieśnikom mieszkającym w Afryce. Środki zebrane z licytacji laleczek zostały przekazane na wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

Projekt „Sztuka. Obecny!”

Jest to program realizowany przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza przeznaczony dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma na celu rozwijanie w uczniach zrozumienia współczesnego świata, wrażliwości artystycznej, znajomości kultury i sztuki.
Bogata oferta projektów pomaga realizować zainteresowania dzieci i młodzieży, poszerza wiedzę z zakresu przedmiotów szkolnych oraz rozwija wrażliwość artystyczną.

Skip to content