WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Fundacja Świętego Mikołaja – stypendium

Drodzy Rodzice,

Rozpoczynamy drugi rok współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, pierwszy w którym zostaną przyznane stypendia dla zdolnych uczniów naszej szkoły. Po naszej ostatniej „Akcji na dobry początek”  na nasze subkonto utworzone przez Fundację Świętego Mikołaja wpłynęło: 453,28 PLN. Obecny stan konta można zobaczyć pod linkiem:  

https://stypendia.mikolaj.org.pl/szkoly-w-programie/profil/szkola-podstawowa-nr-3-im-marii-konopnickiej-w-krosnie

Do 30 września mogą Państwo ubiegać się o przyznanie stypendium dla swojego dziecka

Dla kogo?

– Uczniowie klas V – VIII  jeżeli: dochód netto na członka rodziny nie jest wyższy niż 2000, a średnia uzyskana w ubiegłym roku szkolnym jest nie niższa niż 4.0. Pozostałe kryteria to:

Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2021 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholi, Oazie).

Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2021 r.).

Aby otrzymać stypendium należy wypełnić wniosek online, wydrukować i złożyć u koordynatora projektu w szkole.

link do wniosku: https://stypendia.mikolaj.org.pl/szkoly/wniosek/szkola-podstawowa-nr-3-im-marii-konopnickiej-w-krosnie

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów na stronie: https://stypendia.mikolaj.org.pl/o-programie/regulaminy/

Skip to content