WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 r.

Drodzy Ósmoklasiści!
Na pewno nie macie czasu…. Jesteście zmęczeni…. Trochę się Wam nie chce…..
ALE
Na pewno są tacy, co mają czas, są wypoczęci i chcą… TA PROPOZYCJA JEST DLA WAS
Odpowiedzi – zawsze na końcu do sprawdzenia

o „Panu Tadeuszu”, reportażu, filmie a nawet Alinie i Balladynie


– powtórzysz opis przeżyć i opis sytuacji, przedrostki, przyrostki i inne ciekawostki


– Mickiewicz, Szymborska, chmury i … składnia


– związki frazeologiczne i wiadomości o języku

– niezbyt długi, powtórka o baśni


– dyktando, składnia, odmiana wyrazów

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin próbny OKE
Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych
17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Język polski

Lista lektur obowiązkowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r.

1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2. Aleksander Fredro, Zemsta

3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)

6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

8. Juliusz Słowacki, Balladyna.

Dodatkowe informacje: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/CKE-%20Egzaminy%20w%202021%20r.pdf

Skip to content