WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 r.

Harmonogram, ważne terminy

24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – język polski, 120 min lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – matematyka, 100 min lub nie więcej niż 150 minut jw,

26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – język angielski – 90 min lub nie więcej niż 135 minut jw  (opcjonalnie inny język nowożytny).

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty, przeznaczony dla osób, które nie mogły stawić się na egzaminie w maju, został wyznaczony na czerwiec 2022.

13 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki,

15 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Ważne informacje

1.Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem   (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
2. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali (telefon, smartwatch itp.).

Skip to content