WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

„Usprawnianie przez działanie”

Innowacja pedagogiczna prowadzona jest w ramach zajęć dodatkowych z plastyki, zajęć z pedagogiem szkolnym, specjalistycznych i na świetlicy.

Zajęcia rozwijają uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów,  motywują do twórczej aktywności opartej na planowaniu oraz wpływają na psychospołeczną sferę funkcjonowania dziecka. Ponadto mają na celu poprawę sprawności manualnej, naukę współpracy, organizację warsztatu pracy i indywidualny rozwój.

Uczniowie:

– przy pomocy różnorodnych technik wykonują prace wymagające skupienia, koncentracji uwagi oraz precyzji,

– rozwijają umiejętność nieustannego odkrywania i  doskonalenia własnych talentów,

– bawią się, uczą, uśmiechają i to jest najważniejsze!

Wreszcie jest! Troszkę cierpliwości, mięciutkiej włóczki, dokładny wzór, mnóstwo pasji a także sprytne dłonie 😊
W ramach innowacji pedagogicznej „Usprawnianie przez działanie” Lenka Wójcicka z klasy IIIb wykonała konika na szydełku. Nie było to łatwe zadanie ale Lena wykazała się wytrwałością i sporym zaangażowaniem👏
Mania szydełkowania ogarnęła także Weronikę i Ewelinkę Surmacz – wspaniałe siostry, które wykonały szydełkowe ozdoby na kiermasz charytatywny dla Kubusia 🥰 Brawo dziewczyny!!!

„mp3 – szkolne radio, czyli gracja w artykulacji”

Adresatami innowacji są uczniowie klas I – VIII, zajęcia innowacyjne odbywają się w formie zajęć dodatkowych i edukacyjnych. Celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem szkolnego radia oraz kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Ma na celu zachęcać
i motywować uczniów do wypowiadania się przed publicznością i podejmowania inicjatyw.

Uczniowie:

– rozwijają zainteresowania,

– kształtują relacje rówieśnicze,

– rozwijają kompetencje komunikacyjne,

– pracują według planu

– angażują się w pracę w grupie,

– podnoszą samoocenę – poznają swoje możliwości i umiejętności.

„Uczę siebie, uczę innych – uczeń w roli nauczyciela”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III b, zajęcia innowacyjne odbywają się raz w miesiącu w formie zajęć dodatkowych. Innowacja ma na celu rozwijanie kreatywności uczniów z wykorzystaniem niecodziennych, aktywnych metod i form edukacyjnych,  zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, motywowania do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ćwiczenie umiejętności prezentacji i wypowiadania się na forum.

Uczniowie:

– zdobywają nową wiedzę i umiejętności w sposób naturalny, spontaniczny poprzez kontakt z rówieśnikami, w przyjaznej atmosferze,

– nabywają odwagi i chętniej prezentują swoje umiejętności,

– mają możliwość zaprezentowania swoich talentów,

– przezwyciężają lek i wstyd przed wystąpieniem,

– uczą się poszanowania cudzej pracy,

– wzmacniają więzi z rówieśnikami, integrują się i wzajemnie wspierają.

Skip to content