WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „EUROPA I JA - NIEMCY”

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie w świetlicy realizują innowację „Europa i ja – Niemcy”, który został napisany w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny EUROPA I JA. Innowacja zakłada, iż uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nauczą się nowych treści o Niemczech. Od października do maja uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej w poniedziałek 12.30- 13.30 będą wykonywać zadania dotyczące wybranego kraju. 

Poznamy: 

 • symbole narodowe wybranego kraju,

 • bajkę, słuchowisko lub film z wybranego kraju,

 • stworzymy słownik obrazkowy,

 • ciekawe miejsca w Niemczech, 

 • zwierzęta oraz rośliny występujące w danym kraju,

 • kuchnię -tradycyjne potrawy,

 • muzykę,

 • zabawy, które uwielbiają dzieci niemieckie,

 • nauczymy się liczyć do 10 po niemiecku,

 • znanych ludzi,

 • prześlemy pocztówkę ze swojego regionu do organizatora.

Wioleta Gomułka
Mariusz Zajdel

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „mp3 – szkolne radio, czyli gracja w artykulacji”

Adresatami innowacji są uczniowie klas I – VIII, zajęcia innowacyjne odbywają się w formie zajęć dodatkowych i edukacyjnych. Celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem szkolnego radia oraz kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Ma na celu zachęcać
i motywować uczniów do wypowiadania się przed publicznością i podejmowania inicjatyw.

Uczniowie:

– rozwijają zainteresowania,

– kształtują relacje rówieśnicze,

– rozwijają kompetencje komunikacyjne,

– pracują według planu

– angażują się w pracę w grupie,

– podnoszą samoocenę – poznają swoje możliwości i umiejętności.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "Healthy lifestyle - o promocji zdrowego stylu życia po angielsku"

Innowacja ma na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów zdrowym stylem życia i odżywiania w połączeniu z rozwijaniem umiejętności językowych w języku angielskim. Ma ona uwrażliwić uczniów na jakość przygotowywanych posiłków, uświadomić im, jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki tej innowacji uczniowie poszerzą słownictwo o wyrażenia w języku angielskim związane z przygotowywaniem posiłków oraz nazwami składników, będzie to również okazja do swobodnej rozmowy z nauczycielem i rówieśnikami. Ma ona również zachęcać i motywować uczniów do rozwijania umiejętności takich jak: kreatywność, umiejętność współpracy, myślenie twórcze, komunikatywność. Stosowane różnorodne metody aktywizujące i środki dydaktyczne ułatwią zapamiętywanie struktur i zwrotów językowych, będą kształtować twórcze myślenie i odpowiednie postawy prozdrowotne.

Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, bardzo duży nacisk jest kładziony na komunikację w języku angielskim. Podczas zajęć dominuje praca w grupach.

Uczniowie poszerzą zakres słownictwa w języku angielskim, rozwiną umiejętności komunikacyjne, ale również zapoznają się ze zdrowym stylem życia i odżywiania.

Agnieszka Wilusz-Such

INNOWACJA PEDAGOGICZNA “BIOLOGIA JEST COOL”

“Biologia jest cool” to innowacja pedagogiczna realizowana w klasach V – VIII, która pozwala uczniom odkrywać i rozwijać pasje w zakresie nauk biologicznych, a także doskonalić umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy biologicznej poprzez różnorodne metody pracy.

Wprowadzona innowacja oprócz pogłębiania wiedzy z zakresu biologii rozwija także umiejętności językowe – zawiera treści w języku angielskim. Wprowadzone na lekcjach elementy dwujęzyczności sprawiają, że proces uczenia staje się bardziej interesujący, a materiał przedmiotowy bardziej przystępny dla ucznia.

Niniejsza innowacja wpływa na rozwijanie zainteresowań uczniów oraz podnoszenie motywacji uczniów do nauki. Daje szansę na zdobycie nowej wiedzy w zakresie słownictwa, a także okazję do podzielenia się z swoimi zainteresowaniami.

Magdalena Misztal

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „NIEZWYKŁY ŚWIAT CHEMII”

“Niezwykły świat chemii” to innowacja pedagogiczna realizowana w klasach VII – VIII, która pozwala uczniom odkrywać i rozwijać pasje w zakresie nauk przyrodniczych, a także doskonalić umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy chemicznej poprzez różnorodne eksperymenty.

Innowacja pedagogiczna pozwala uczniom lepiej zrozumieć zjawiska i reakcje chemiczne, z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym. Uczniowie mogą rozbudzić w sobie dociekliwość poszukiwania rozwiązań problemów badawczych. To także okazja do utrwalenia zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności.

Niniejsza innowacja pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, którzy wykazują ogromne zainteresowanie zajęciami laboratoryjnymi z chemii.

W ramach innowacji odbywają się także warsztaty dla młodszych uczniów.

Magdalena Misztal

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „eMOCje - moja MOC"

„eMOCje – moja MOC” – to dodatkowe zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II i III, którzy raz w tygodniu spotykają się z psychologiem szkolnym, by wspólnie podróżować po świecie emocji. Celem spotkań jest rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych.

Zajęcia obejmują m.in.:

– naukę o emocjach (czym są emocje, jak rozpoznawać i różnicować emocje),

– dzielenie się swoimi przeżyciami z grupą,

– ćwiczenia dotyczące wyrażania emocji w sposób konstruktywny (poznawanie różnych sposób reagowania);

– poszukiwanie skutecznych i nieagresywnych zachowań w odniesieniu do odczuwanej złości i gniewu;

– poznawanie i nabywanie umiejętności panowania nad swoim ciałem oraz uczenie się wprowadzania je w stan relaksacji i odprężenia;

– odkrywanie świata wartości.

Sylwia Szczyrska – Płatek

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „USPRAWNIANIE PRZEZ DZIAŁANIE"

W naszej szkole od 2019 roku prowadzona jest innowacja: „Usprawnianie przez działanie”, na której m.in. wspomagamy rozwój uczniów, rozwijamy wrażliwość artystyczną, budujemy poczucie własnej wartości oraz usprawniamy motorykę małą.

W tym roku szkolnym w ramach zajęć plastycznych bierzemy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym: Kreatywne Prace Plastyczne.

Wioleta Gomułka

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ROBOTYKI - „Budowa i programowanie interaktywnych, zmotoryzowanych robotów-modele Lego”

Niniejsza innowacja prowadzona jest od 2018/2019 roku.

Główną przyczyną opracowania tych działań była potrzeba rozwijania pasji i zainteresowań ucznia. Innowacja ma na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności chłopca. Ma ona także ćwiczyć logiczne myślenie, zachęcać i motywować ucznia do działania oraz ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową.

Na zajęciach wykorzystujemy:

– Lego Wedo 2.0;

– Lego Boost;

– Laboratorium Kodowania- Robo Maker;

– instrukcje budowy robotów;

– Lego Mindstorms.

Wioleta Gomułka

Skip to content