WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Zasady dotyczące zdobywania punktów za czytelnictwo w klasach IV - VIII: 

  1. Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie w osobnym zeszycie rejestru przeczytanych książek nadobowiązkowych.
  2. Na jednej stronie muszą znajdować się następujące informacje na temat książki: autor, tytuł, bohaterowie, miejsce wydarzeń, miejsce i rok wydania, liczba stron.
  3. Uczeń obowiązkowo przedkłada zeszyt wychowawcy do podpisu, raz w miesiącu.
  4. Punkty przyznawane są na koniec semestru (min. 3 książki – 5p.; 4- 10 książek – 10p.; powyżej 10 przeczytanych i opracowanych książek 15 p.)
Skip to content