WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Szumki, syczki, ciszki, a może rerki, kapki, wafki? Brzmi tajemniczo? Nie dla Nas! W naszej szkole prowadzimy zajęcia logopedyczne, podczas których korygujemy zaobserwowane wady wymowy: seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm oraz mowę bezdźwięczną czy jąkanie. Opieką logopedyczną objęci są uczniowie mający zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także z niedosłuchem czy środowiskowym ograniczeniem mowy.

Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych, proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Główne zadania logopedy to: 

  • korekta toru oddechowego i siły wydechu,
  • korekta ułożenia narządów artykulacyjnych,
  • opanowanie głosek w zależności od możliwości dzieci,
  •  rozwijanie słuchu fonemowego,
  • ćwiczenia słuchowe (rozróżnianie głosek prawidłowo i nieprawidłowo wypowiedzianych),
  • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
  • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
  • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
  • usprawnianie techniki czytania, pisania i opowiadania.

W naszej szkole oferujemy również możliwość terapii metodą Warnkego, która stanowi kompleksową diagnostykę i terapię dysleksji rozwojowej u dzieci, trudności w czytaniu i pisaniu oraz innych problemów w uczeniu się.

LOGOPEDYCZNE GRY I ZABAWY czyli... kosmiczna podróż w kierunku pięknej wymowy

Skip to content