WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie jest samodzielną szkołą publiczną kształcącą na I i II etapie edukacyjnym.

Misja:

Moja szkoła promuje zdrowie, jest bezpieczna, przyjazna, otwarta – lubię się w niej uczyć.

Jesteśmy szkołą z tradycjami.
Pierwsi uczniowie przekroczyli jej progi 2 października 1938 roku.

 • Uczymy w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz.15.20

 • Pracę świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców. Z opieki na świetlicy można skorzystać w godz.: 6.45 – 16.30.

 • Pracujemy w jedenastu przestronnych salach lekcyjnych, wyposażonych w tablice interaktywne i pomoce naukowe.

 • Wykorzystujemy w pracy z uczniami multibooki, flipbooki,  e-podręczniki.

 • Posiadamy pracownię terminalową, w której każde dziecko pracuje przy osobnym stanowisku oraz sale lekcyjne wyposażone w tablety.

 • Zajęcia sportowe odbywają się na sali gimnastycznej. Przy sprzyjającej aurze ćwiczymy na boisku ze sztuczną nawierzchnią, na placu zabaw lub na siłowni plenerowej.      Uzupełnieniem zajęć są organizowane wyprawy górskimi szlakami Beskidu Niskiego, rajdy nocne i rowerowe oraz wyjazdy na lodowisko, na basen, wyjścia na stadion lekkoatletyczny.

Ważnym miejscem w szkole jest duża biblioteka z czytelnią. Dzieci korzystają z tradycyjnego, wciąż wzbogacanego księgozbioru oraz książek w wersji elektronicznej, biorą udział w konkursach i projektach organizowanych przez bibliotekarza. Tradycyjnie uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która ma na celu kształcenie nawyków i zainteresowań czytelniczych oraz ćwiczenie uwagi i koncentracji. Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach, np. „Wielka Liga Czytelników” i krajowej akcji „Noc Bibliotek”, organizujemy też wernisaże.

Uczymy nowocześnie wykorzystując portale naukowe i edukacyjne, przestrzegając Netykiety i praw autorskich tworząc dostępne bazy materiałów dla uczniów i nauczycieli. W codziennej pracy i nauce zdalnej wykorzystujemy dziennik elektroniczny, narzędzia Office 365. Dbamy o pracę w bezpiecznym środowisku internetowym.

Uczymy innowacyjnie od 2017 r. przygotowujemy ciekawe rozwiązania metodyczne i organizacyjne:  dotychczas realizowane  zajęcia: „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”, „Budowanie i programowanie interaktywnych, zmotoryzowanych robotów”, „Zielony zakątek – szkolny ogród przyjazny środowisku”, „Szydełkowe love”, „Meeting the authentic language in the primary claroom – zajęcia z native speakerem”, „Usprawnianie przez działanie” – we współpracy z BWA.

Uczymy realizując projekty i programy edukacyjne i zdrowotne, które urozmaicają i wzbogacają szkolną codzienność: „Moja wiedza – moja przyszłość” – we współpracy z Urzędem Miasta Krosna, „Stawiam na naukę” – wraz z PWSZ w Krośnie, „Zwiększenie dostępu do usług medycznych w miastach: Krośnie i Użhorodzie”, „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Cybernauci”, program profilaktyczny „Bieg po zdrowie”. Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach: „Niepodległa do hymnu”, „Szkoła Pamięta”, aplikujemy do projektu norweskiego „Zmiany klimatu”.

Uczymy samodzielności wspierając inicjatywę Samorządu Uczniowskiego.

Dzieciom z młodszej grupy wiekowej oferujemy opiekę w świetlicy. Godziny otwarcia dostosowujemy do potrzeb rodziców.

Zajęcia na świetlicy to:

 • zabawa w grupach: budowanie z klocków, gry planszowe,

 • zabawy logiczne i rozwijające koncentrację: szachy, warcaby, krzyżówki i łamigłówki z możliwością wykorzystania tabletów,

 • zabawy ruchowe i integracyjne,

 • malowanie, rysowanie, modelowanie, orgiami – przygotowywanie wystaw,

 • śpiewanie, słuchanie muzyki, gra na instrumentach,

 • konkursy,

 • codzienne spotkania z książką – głośne czytanie,

 • pogadanki tematyczne: o tradycjach, wartościach, emocjach,

 • odrabianie w ciszy zadań domowych w przystosowanym do nauki pomieszczeniu,

 • aktywność w kolorowej i bezpiecznej salce rekreacji,

 • projekcje filmów,

 • każdą wolną chwilę spędzamy na przyszkolnym placu zabaw lub boisku sportowym bawiąc się na świeżym powietrzu.

Posiadamy swoją stołówkę i jadalnię z nowoczesnym systemem wentylacji, gdzie codziennie przygotowywane są świeże posiłki. Ponadto nasi uczniowie korzystali z programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole„. Uczniowie mogą korzystać ze źródełka filtrowanej wody pitnej.

Plecaki uczniów są lżejsze, bo podręczniki i przybory mogą zostawiać w szkole, w szafeczkach znajdujących się w każdej klasie. Uczniowie klas IV-VIII mogą korzystać w domu z elektronicznej wersji podręczników.

Pomagamy

Aktywnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych, np. „Szlachetna paczka”, „Góra Grosza”, „Miś”, Szkolny Klub Unicef. Zbieramy nakrętki, baterie, makulaturę, zabawki i pomoce szkolne , aby pomagać i dbać o środowisko. Uczestniczymy aktywnie od 2009 r. w akcji „Pola nadziei” wspierającej krośnieńskie hospicjum oraz angażujemy się w zbiórki i wolontariat na rzecz schroniska dla zwierząt. Od 2017 r. działa Szkolne Koło Wolontariatu.

Chronimy

 • W roku szkolnym 2016/17 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Chronimy dzieci”, otrzymaliśmy certyfikat.

 • Monitorujemy otoczenie szkoły i korytarze.

 • Zapewniamy opiekę pielęgniarską w szkolnym gabinecie oraz stomatologiczną świadczoną przez gabinet stomatologiczny w ZSCKU w Krośnie.

 • Organizujemy prelekcje, warsztaty i zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

Oferujemy opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga, neurologopedy.

Rodzice

 • Współpracują ze szkołą aktywnie działając w Radzie Rodziców: współorganizują zabawy, konkursy, wycieczki, festyny, projekty.

 • Czytają dzieciom w klasie przez 15 minut „na dzień dobry” chętnie włączając się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.

 • Opowiadają o swoich pasjach i wykonywanych zawodach podczas spotkań z dziećmi na lekcjach.

 • Kontaktują się na bieżąco z wychowawcą i nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego, co zapewnia szybki dostęp do informacji nt. dziecka.

 • Przygotowują projekty do Budżetu Obywatelskiego dbając o rozwój szkoły.

 • Wspierają szkolną działalność sportową i medialną.

Uśmiechamy się, bo lubimy wspólnie i pomysłowo spędzać czas! Organizujemy: „Dzień kapelusza”, szkolny konkurs „Mam talent”, „Dzień pierniczków”, „Baśni czytanie na dywanie”, „Dzień szalonych fryzur”, chodzimy na spektakle teatralne i musicale, uczestniczymy w koncertach, odwiedzamy muzea, poznajemy sztukę filmową uczestnicząc w programie „Nowe horyzonty edukacji filmowej”, wszyscy systematycznie odwiedzamy galerię BWA, spotykamy się z ciekawymi ludźmi: pisarzami, poetami, aktorami w ramach współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną, jeździmy na klasowe wycieczki i „Zielone szkoły”, współpracujemy z harcerzami przy organizacji spotkań gromady zuchowej. Uczymy się dziennikarstwa przygotowując audycje radiowe dla szkolnego radia „MPTrójka”. Najlepsi uczniowie co roku otrzymują nagrodę Dyrektora Szkoły „Złota Trójka”

Lubimy współpracować, dlatego zapraszamy wszystkich do zaprzyjaźnienia się ze Szkołą.

WARTO WIEDZIEĆ

Nasi uczniowie mogą poszczycić się najwyższymi wynikami nauczania – potwierdzonymi podczas egzaminowania zewnętrznego. W rankingu Dziennika „Gazeta Prawna” z 4 VII 2016 r. nasza szkoła znalazła się w gronie 10 najlepszych szkół podstawowych w województwie podkarpackim. Wyniki egzaminów próbnych w latach 2018-2020 to stanin pomiędzy 7 a 8 z matematyki. Nasi uczniowie z powodzeniem reprezentują szkołę w konkursach i zawodach, odnosząc znaczące sukcesy. Mamy wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, laureatów w Jasielskim Matematycznym Konkursie im. H. Steinhausa, ogólnopolskim konkursie matematycznym PANGEA i  Podkarpackim Konkursie Pięknego Czytania, finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Słowo daję”, Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moje spotkanie z przyrodą”, „Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Ilustracji do Twórczości Marii Konopnickiej”, Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Malownicza podróż dookoła świata”, a także konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

1.     W ostatnich latach zdobyliśmy:

 • dwa Certyfikaty „Szkoły z klasą 2.0” oraz dwa Certyfikaty „WF z klasą”,

 • tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” nadany przez Ministra Edukacji Narodowej,

 • dwukrotne wyróżnienie w postaci zaproszenia do udziału w Festiwalu Projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie uczniowie wraz z opiekunami, prezentowali projekty „Wokół praw dziecka” i „Cieszymy się pomagając”,

 • Certyfikat Kluczowych Kompetencji w Zakresie Wykorzystania Technologii Informacyjnej,

 • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”,

 • Certyfikat Klubu Szkół UNICEF za udział w ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie kolory świata”,

 • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki „Gwiazdka dla Afryki”,

 • Certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie.

2.    Należymy do Klubu Szkół UNICEF i wspieramy międzynarodowe programy pomocy dla krajów rozwijających się.

3.    Najzdolniejsi pracują w oparciu o specjalnie dla nich opracowane, indywidualne programy nauczania. W 2013 i 2016 r. nasi absolwenci, za wybitne osiągnięcia w nauce w szkole podstawowej, otrzymali roczne stypendium i nagrodę z programu wspierania uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” od Zarządu Województwa Podkarpackiego. W 2014 r.,2020 r. nasze absolwentki otrzymały stypendium Prezydenta Miasta Krosna.

4.    Dla uczniów, którzy wymagają wspierania i pomocy prowadzimy zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami i dodatkowe lekcje w formie indywidualnej lub grupowej z nauczycielami i pedagogiem. Dzieci wymagające dodatkowego wsparcia – realizują programy edukacyjno – terapeutyczne. Wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt do treningu metodą Warnkego dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu, pisaniu i uczeniu się.

5.  Dla najmłodszych uczniów, u których zaobserwowano wady wymowy, prowadzimy  zajęcia logopedyczne w formie nauki przez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

6.   Bierzemy udział w ogólnopolskim ministerialnym programie Szkolny Klub Sportowy – uczniowie uczestniczą dwa razy w tygodniu w zespołowych grach sportowych. Programem objęte są te dzieci, które nie uczestniczą w innych zajęciach sportowych ani nie są objęte szkoleniem w klubach sportowych.

Historia

Plany związane z budową szkoły sięgają roku 1876. Minęło 60 lat zanim pomysł budowy szkoły w Białobrzegach przybrał realne kształty. W sierpniu 1936 r. powołano dziewięcioosobowy komitet budowy szkoły pod przewodnictwem pana Franciszka Szombary. Budowę rozpoczęto 3 kwietnia 1937 r. na podstawie planu architekta Alfreda Kołdera i technika budowlanego – Kazimierza Krzanowskiego. 

2 października 1938 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły.

W czasie wojny w budynku kwaterowały wojska niemieckie. 25 października 1944 r. ponownie rozpoczęła się nauka w szkole i trwa do dziś.

14 października 1998 r. z okazji obchodów 60-lecia istnienia nastąpiło nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej, a 10 października 2008 r. podczas odchodów 70-lecia nadanie i poświęcenie szkolnego sztandaru. 

Ważnym wydarzeniem było otwarcie placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” i nowego boiska do piłki nożnej, które miało miejsce 20 czerwca 2011 r.

W 2015 r. szkoła przeszła kompleksową termomodernizację.

2 października 2018 r. obchodziliśmy jubileusz 80-lecia; przygotowując się do święta zorganizowaliśmy szkolny konkurs literacki, międzyszkolny konkurs plastyczny „Maria Konopnicka i bohaterowie jej utworów”, międzyszkolny marsz na orientację „Śladami Marii Konopnickiej”, wystawę pamiątek, prezentację dostępną na stronie internetowej szkoły w zakładce „O szkole. 80-lecie”. Trwałymi śladami przypominającymi jubileusz są: hymn szkoły, tablica pamiątkowa oraz zasadzony dąb.

Skip to content