WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Wniosek o zorganizowanie opieki świetlicowej/zajęć zdalnych na terenie szkoły – klasy I-III

Wniosek o zorganizowanie zajęć zdalnych/stacjonarnych/opieki świetlicowej na terenie szkoły – uczniowie posiadający orzeczenie

Deklaracja wstępna – świetlica

Oświadczenie-rodzica-RODO

Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu dla celów ZFŚS – emeryt

Oświadczenie o dochodzie dla celów ZFŚS – pracownik/emeryt

Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS – pracownik/emeryt

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy

Informacja o rachunku bankowym - załącznik nr 2

Skip to content