WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców i dzieci.
Zajęcia świetlicowe odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

6.45 – 7.45
11.30 – 16.30

Nasza świetlica pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą
i dydaktyczną, podejmowane są również działania profilaktyczne.

Obok zorganizowanych zajęć tematycznych (plastycznych, technicznych, literackich, muzycznych, audiowizualnych, ruchowych, konstrukcyjnych, gier dydaktycznych), uczniowie mają również możliwość odrabiania zadań domowych, a także czas na zabawę
i odpoczynek oraz indywidualną aktywność zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Zajęcia ruchowe odbywają się w sali wyposażonej w urządzenia gimnastyczne oraz na świeżym powietrzu: na placu zabaw i boisku szkolnym.
Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą też korzystać ze stołówki szkolnej.

Karta zgłoszenia
do świetlicy

Procedura organizacji opieki świetlicowej

PADLET ŚWIETLICA

PADLET ŚWIETLICA II

Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

Skip to content