WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski
TERAPIA

Terapia pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 3 prowadzona jest w formie zajęć specjalistycznych, których głównym celem jest przygotowanie dziecka do nauki poprzez działania stymulujące
i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację.

W naszej szkole wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci dodatkową pomocą terapeutyczną. Jej rodzaj dobierany jest do indywidualnych potrzeb dziecka, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie takich zajęć. Praca terapeutyczna opiera się również na ścisłej współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami.

Terapia pedagogiczna obejmuje dzieci:

  • z zaburzeniami funkcji wzrokowych
    i słuchowych,
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego,
  • z zaburzeniami mowy,
  • z trudnościami w nauce,
  • z trudnościami wychowawczymi,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi.

Zadaniem terapii pedagogicznej jest:

• stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka,
• kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych, korygowanie nieprawidłowości,
• eliminowanie braków dydaktycznych,
• zmiana postawy wobec napotykanych trudności,
• usuwanie różnych przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym,
• dowartościowanie ucznia, dostrzeganie drobnych sukcesów.

Podczas zajęć uczniowie wykonują różnorodne ćwiczenia np.:

• rozwijające ogólną sprawność ruchową, manualną i graficzną,
• usprawniające funkcję wzrokową, słuchową oraz orientację     przestrzenną,
• w czytaniu i pisaniu,
• doskonalące procesy myślowe- pamięć, uwagę, spostrzeganie, myślenie logiczne,
• podwyższające samoocenę i motywację do pracy.

Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, w niewielkich grupach, w bogato wyposażonym gabinecie terapeutycznym,
a nasi uczniowie chętnie w nich uczestniczą.

Skip to content