WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KROŚNIE

godlo-polski

Wyniki uczniów naszej szkoły z egzaminu ósmoklasisty

         W dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. uczniowie klasy ósmej pisali egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zadania na egzaminie sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych. Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka angielskiego uczniowie nie mieli problemu z zadaniami otwartymi sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym.

Nasi ósmoklasiści osiągnęli wyniki: język polski 68% punktów możliwych do zdobycia (średnia w Polsce 59%, w województwie 61 %, w Krośnie 65%), matematyka 62% punktów możliwych do zdobycia (średnia w Polsce 46%, w województwie 48 %, w Krośnie 55%), język angielski 55 % punktów możliwych do zdobycia (średnia w Polsce 54%, w województwie 53%, w Krośnie 60%). Wyniki uzyskane przez uczniów naszej szkoły uplasowały ją w 7 staninie – wysokim – z języka polskiego, 8 staninie – bardzo wysokim z matematyki i 6 staninie – wyżej średni z języka angielskiego i są z każdego zdawanego przedmiotu wyższe od średniego wyniku w kraju. Wyrażam wdzięczność wszystkim uczniom, którzy z zaangażowaniem i pomysłowością uczestniczyli w zdalnej pracy przygotowującej do egzaminu, a nauczycielom za optymizm i wytrwałość.

Uzyskane wyniki były możliwe dzięki współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, za którą bardzo dziękuję.

Gratuluję uczniom i nauczycielom osiągniętych wyników, a absolwentom dobrego startu w wybranych szkołach.

Dorota Patejko

Skip to content